Historie

ainacidis fanis
admin
16 srpna, 2017

Autorem a hlavním iniciátorem celého projektu digitálního Lexikonu českých výtvarníků narozených ve XX. století je Jozef Sučík. Počátkem 80. let pořádal po dobu tří let v Ostravě kulturní akce – konfrontace, kterých se zúčastňovali výtvarníci, hudebníci, filmaři či zajímavé osobnosti stojící mimo tehdejší oficiální směry v kultuře. Z výtvarníků zde nejprve vystavovali místní, později bylo nutno začít kontaktovat autory mimoostravské. V této době začíná vznikat základ databáze čítající počátkem 90. let 5 500 jmen českých výtvarníků (dnes jich je 10 500).

První počítač si Sučík pořídil v roce 1991, později pracoval jako správce počítačových sítí ve větších firmách a akciových společnostech. Během více než roční rekonvalescence po autonehodě v roce 1995 měl dostatek času i podmínky se dobře seznámit s internetem.

V listopadu 1996 založil Jozef Sučík společně s několika přáteli občanské sdružení Společnost pro současné umění – SCA (Society for Contemporary Arts). Začíná vytvářet první webové stránky ostravských výtvarníků a přichází s nápadem údaje mezi jednotlivými stránkami navzájem propojovat a tím je ověřovat. Přiřazováním dalších oblastí – galerie, kolektivní výstavy, výt.skupiny, sdružení, školy atd. Vznikají prakticky základy digitálního výtvarného archivu.

V září 1998 – vyšlo svépomocně první vydání Lexikonu na CD, obsahovalo 2 500 hesel výtvarníků a reprodukce se počítaly v desítkách.

1999

První představení Lexikonu na veřejnosti proběhlo v rámci únorové kampaně 30 dní pro občanský sektor. Uspořádali jsme dny otevřených dveří v ostravské galerii Jáma 10. Přišli místní výtvarníci, novináři i představitelé magistrátní komise kultury. Koncem měsíce jsme akci zopakovali v Mánesu v Praze. Z pozvaných novinářů a zástupců výtvarných institucí se nedostavil až na pár čestných výjimek prakticky nikdo. Přesto akce měla odezvu v podobě pozvání na mezinárodní konferenci „Muzea, kulturní dědictví a digitální revoluce“. (Lexikon obsahoval 3 700 hesel) pořádanou Národní Galerií a CMS/Lord Culture Consulting ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR v říjnu 1999 ve Veletržním paláci v Praze. Byla to první možnost představit Lexikon zahraničním odborníkům – specialistům na digitální zpracování informací v oblasti kultury.

Po konferenci nám napsali:

David Bearman, Archives & Museum Informatics, Pittsburgh, PA, USA (www.archimuse.com):
„Everyone to whom we have spoken has been immensely impressed by the effort you put into the artists biogarphical directory and the results we reported that you have achieved. We are particulary excited by the elegant data model you have devised to allow the artist, the exhibition, or the work to také the central position in a view of the database…“

Patricia Young, The International Committee for Documentation of the International Council of Museums, (http://icom.museum/):

„This databank of twentieth century Czech artists is an extremly well designed and useful international resource for museum professionals, artists, collectors, and galleries. The indepth detail of information concerning the artist, their work, and exhibitoins of their work is excellent. This well-dasigned Web product could bring a great deal of information on Czech artists to the world stage…“

Jannifer Trant, The Art Museum Image Consortium – AMICO, (www.amico.org):

„I was most impresed by the work that you demonstrated at the recent conference on museums and digital technology in the Czech Republic. You shouwed a great initiative, in bulding this project, and a strong graps of the potential for using networked technologies to document areas of history and culture, and make them accessible to people around the world…“

Na doporučení Alexe Morissona (www.axisartists.org.uk) poskytla firma Nextra – Telenor Internet kvalitní připojení na Internet pevnou linkou pro rok 2000 zdarma. V té době to představovalo částku cca 150 tis. Kč. A. Morisson tehdy působil ve vedení britské společnosti Cognitive Application Limited, která vytvořila např. projekty digitálních mikrogalerií pro Národní galerie v Londýně a ve Washingtonu a měl již v té době s digitalizací v oblasti výtvarného umění dlouholeté zkušenosti.
Stále však scházel server, na který bychom Lexikon umístili.

2000

Finanční a materiální podmínky, ve kterých Lexikon vznikal byly více než skromné. Počátkem roku vypověděl službu jediný počítač, na kterém byl Lexikon zpracováván. Vzápětí však přišla nabídka občanského sdružení Klíč z Ostravy a zapůjčili nám server a zajistili také jeho bezvadný chod po technické stránce.
5. dubna 2000 byl Lexikon zpřístupněn na internetu.

Následně se podařilo získat i první granty: Ministerstvo kultury ČR 30 tis. Kč a Nadace Pro Helvetia 20 tis. Kč.
V červnu jsme Lexikon přihlásili do soutěže EuroPrix2000 MultiMediaArt. V kategorii Přenos evropského kulturního dědictví do digitální podoby byl přihlášen největší počet účastníků – 190. Žádného umístění jsme sice nedosáhli, nicméně vstřícné a korektní způsoby jakými s námi pořadatelé komunikovali byly ve srovnání se zkušenostmi z výběrových řízeních v tuzemsku, nesrovnatelné.

Během léta došlo ke změnám ve vedení firmy Nextra – Telenor Internet. Nové, české vedení uvažovalo o připojení jen za komerčních podmínek, což bylo pro SCA neúnosné a server byl odpojen. Lexikon byl přesunut do pronajatého prostoru na cizím serveru. V této situaci nastaly problémy s aktualizaci dat. Prostřednictvím 64 kb linky trvala 30 hodin a byla možná jen díky ochotě kamarádů, kteří měli ve své firmě k dispozici pevnou linku. SCA v této době mělo přístup k internetu pouze přes modem a vzhledem k finanční situaci nebylo ani možné internet k práci dostatečně využívat.

2001

Na počátku roku patřila adresa www.https: mezi nejnavštěvovanější české stránky v oblasti kultury a to prakticky bez jakékoli reklamní kampaně. 1/3 uživatelů byla ze zahraničí.

Obraceli se na nás pracovníci Českých center, z domova i ze zahraničí přicházely e-maily i dopisy s prosbami o profesní informace konkrétních českých výtvarníců. Denně se ozývali uživatelé z celé republiky, upozorňovali nás na chyby a zasílali opravy. Tehdy jsme měli největší množství dobrovolných spolupracovníků.

V říjnu jsme obdrželi pozvání k účasti na sympoziu „Contemporary Artists and Archives: On the Meaning of Time and Memory in the Digital Age“ pořádaném pod záštitou francouzského minsterstava kultury a Evropské unie v rámci projektu Culture 2000 v Rennes ve Francii ( 7. – 8. 12. 2001). Z finančních důvodů se SCA nemohlo zúčastnit.

Aktualizovat Lexikon na serveru bylo stále komplikovanější a problematická byla i ochrana dat před zcizením. Další zamítnuté žádosti o podporu nakonec vedly k tomu, že objem Lexikonu na internetu byl zredukován na 120 hesel výtvarníků – členů SCA.

Doplňování a rozšiřování údajů však nepřestalo. I nadále byly každodenně zpracovávány materiály, které přicházely ve stále větším množství.

Jediný grant v tomto roce poskytla Nadace Český fond umění – 20 tis. Kč.

2002

Několikaleté marné shánění prostředků nás přimělo ke změně strategie. Původně byl systém připravován pro internet. Rozhodli jsem se přepracovat Lexikon tak, aby jej bylo možno nabídnout výtvarným knihovnám a institucím také v zahraničí v podobě CD-ROM. Kromě jazykových úprav bylo vylepšeno zejména vyhledávání a byla sjednocena grafická podoba.
V pořadí již 6. vydání Lexikonu jako CD-ROM vyšlo koncem roku a putovalo zejména do Německa a USA – např. na Yale University, Courtland Museum of Art, The Corning Museum of Glass, New York.
Některé z předcházejících verzí se nacházejí ve 34 veřejných knihovnách v republice.

V tomto roce získalo SCA grant Ministerstva kultury ČR 50 tis. Kč.

2003

V únoru jsme opět po letech využili kampaně „30 dní pro neziskový sektor“ a prezentovali Lexikon po dobu jednoho týdne na půdě Národní Galerie v Praze. Oproti roku 1999, kdy zájem ze strany odborné veřejnosti byl mizivý, jsme si tentokrát nemohli stěžovat. Přišli novináři, pracovníci knihoven, Českých center, výtvarníci i výtvarní kritikové.

Počátkem dubna se nám shodou náhod podařilo zrealizovat cestu do Vídně, kde přímo v centru v Museumsquartier sídlí pobočka Basis Wien – dokumentačního střediska, které se zabývá mapováním současného umění v Rakousku. Začali v roce 1996 (stejně jako SCA) s jedním milionem EUR a s osmi zaměstnanci (na rozdíl od SCA). Basis Wien byl také jedním z iniciátorů projektu Vektor, jehož cílem bylo propojovat databáze výtvarníků v evropských zemích. Jeho pokračováním jsou stránky www.european-art.net . Hlavní organizátoři Basis Wien mají před sebou přelomové období. Grant jim byl poskytnut do roku 2003, proto je nyní jejich stěžejním úkolem zajistit finance na další pokračování. Ze strany SCA byla deklarována nabídka a připravenost ke spolupráci. Výsledky práce BW a vůbec veškeré další informace o této instituci najdete na www.basis-wien.at. Způsob zpracování, objem dat, vyhledávání atp. můžete srovnat s Lexikonem.

Jeden z předvánočních víkendů jsme měli možnost strávit na Horní Bečvě v Beskydech, kam nás pozval prof. Vladimír Birgus za účelem představení Lexikonu studentům Institutu tvůrčí fotografie při FPF Slezské univerzity v Opavě. Byla to vlastně první prezentace Lexikonu na akademické půdě. Neuvěřitelně příjemná a pracovní atmosféra této školy v nás zanechala ten nejlepší dojem a na dlouho dobu dobila optimismem a energií do další práce.

Nakladatelství Academia vydalo koncem roku výpravnou publikaci o Janu Zrzavém, autorů Karla Srpa a Jany Orlíkové. Přestože Jan Zrzavý patři mezi výtvarníky narozené v 19. století, poskytli jsme PhDr. Polaně Bregantové, která se zabývala zpracováním Zrzavého bibliografie, vše co bylo v našich databázích k tomuto autorovi. Dalším obsáhlým dílem, jehož autorka čerpala z Lexikonu je Slovník žáků a absolventů Zlínské školy umění a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti (1939 – 2003) od PhDr. Milady Frolcové, vydalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Obě dvě publikace jsou prvními, kde je uvedeno že autoři čerpali z Lexikonu českých výtvarníků.

Grant 50 tis. Kč poskytl Krajský úřad Moravskoslezského kraje na podrobné zmapování faktografických údajů týkajících se spolku Moravskoslezských výtvarných umělců. Spolek byl činný v letech 1926 – 1949 a významným důsledkem jeho činnosti bylo postavení Jurečkovy galerie, dnes Domu umění v Ostravě.

První vysokou školou, která zpřístupnila Lexikon prostřednictvím univerzitního intranetu všem svým studentům i pedagogům je Ostravská univerzita.

7. vydání, které vyšlo těsně před koncem roku putuje mj. také do Hong Kongu na Academy for Performing Arts a do National Gallery of Art, Washington, DC.

2004

V srpnu byla ukončena tříletá veřejná sbírka. Naše poděkování patří především devatenácti dárcům, kteří věnovali 41 uměleckých děl v celkové hodnotě 125 600 Kč. Bedřišce Znojemské, Karlu Kohutovi, Věře Plouharové, Růženě Faldynové, Jaroslavu Němcovi, Františku Černému, Josefu Mokráčkovi, Marcele Levinské, Vladimíru Soukupovi, Bedřichu Pěknicovi, Josefu Breitenbacherovi, Bohumilu Vrzalovi, Miroslavu Štolfovi, Miroslavu Klivarovi, Vlastimilu Krčmářovi, Karolu Hercíkovi, Barboře Klimešové, Janě Wienerové a Jaroslavu Malátkovi.

Prodat se prozatím podařilo grafiku Miroslava Štolfy za 7 000 Kč a obraz Marcely Levinské za 17 000 Kč. Finance byly využity především k zakoupení nového počítače. Všechna neprodaná díla zůstávají v majetku SCA a budeme pokračovat v jejich prodeji za účelem získávaní prostředků na další tvorbu Lexikonu.

6. – 8. září jsme měli možnost představit Lexikon na Semináři muzeí a galerií ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Texty přednášek jsou zveřejněny na stránkách Knihovny Uměleckoprůmyslového musea v Praze, http://www.knihovna.upm.cz.
Počátkem prosince jsme se zúčastnili mezinárodní konference Archivy, muzea a knihovny v digitálním světě 2004 ve Státním ústředním archivu v Praze.
Prezentace některých z 25 přednášejících si můžete prohlednout na http://skip.nkp.cz/akcArch04.htm. Na jaře pak vyjde ke konferenci tištěný sborník.

V říjnu 2004 se nám podařilo navázat spolupráci s pracovníky Getty Research Institute v Los Angeles, kteří se podílejí na zpracovávání největšího světového registru výtvarníků ULAN (The Union List of Artist Names). Budeme spolupracovat na doplnění registru ULAN o jména českých výtvarných umělců. Jsem jediní v České republice, kdo je ke spolupráci v této oblasti připraven. Konkrétně to představuje převedení jmenného seznamu výtvarníků včetně základních bibliografických údajů z formátu HTML do formátu XML. Jedná se o více než 10 000 umělců. V současné době čekáme na dodání datového modelu ze strany Institutu.

Granty se opět podařilo získat v celkové výši 50 tis. Kč: Nadace Český fond umění – 15 tis. Kč a Statutární město Ostrava – 35 tis. Kč.

2005

Rok 2005 jsme se rozhodli začít netradičně – malou oslavou. Naposledy jsme zvali na skleničku před téměř pěti lety. Bylo to na jaře 2000 u příležitosti zpřístupnění Lexikonu na internetu. Od té doby se mnoho změnilo. Od provozování Lexikonu v kompletní podobě na internetu jsme sice museli upustit, ale adresa www.https: funguje stále, její návštěvnost roste a pokud víme, slouží dobře. Poprvé v naší historii jsme se rozhodli pokřtít CD-ROM s novým vydáním Lexikonu a to i přestože se nejedná o výročí kulaté. Vydání je osmé, ale možná, že poslední. Během letošního roku bychom chtěli opět zprovoznit Lexikon na internetu v kompletní podobě, ale přístup k němu bude tentokrát prostřednictvím placených licencí. Křest proběhl 27. ledna v Antikvariátu Fiducia v Ostravě.

Během měsíce března byl Lexikon zprovozněn on-line. Prvním, kdo byl připojen byla Univerzita Palackého v Olomouci. CD-ROMům odzvonilo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *