Historie

admin
16 srpna, 2017
ainacidis fanis

Autorem a hlavním iniciátorem celého projektu digitálního Lexikonu českých výtvarníků narozených ve XX. století je Jozef Sučík. Počátkem 80. let pořádal po dobu tří let v Ostravě kulturní akce – konfrontace, kterých se zúčastňovali výtvarníci, hudebníci, filmaři či zajímavé osobnosti stojící mimo tehdejší oficiální směry v kultuře. Z výtvarníků zde nejprve vystavovali místní, později bylo nutno začít kontaktovat autory mimoostravské. V této době začíná vznikat základ databáze čítající počátkem 90. let 5 500 jmen českých výtvarníků (dnes jich je 10 500).

První počítač si Sučík pořídil v roce 1991, později pracoval jako správce počítačových sítí ve větších firmách a akciových společnostech. Během více než roční rekonvalescence po autonehodě v roce 1995 měl dostatek času i podmínky se dobře seznámit s internetem.

V listopadu 1996 založil Jozef Sučík společně s několika přáteli občanské sdružení Společnost pro současné umění – SCA (Society for Contemporary Arts). Začíná vytvářet první webové stránky ostravských výtvarníků a přichází s nápadem údaje mezi jednotlivými stránkami navzájem propojovat a tím je ověřovat. Přiřazováním dalších oblastí – galerie, kolektivní výstavy, výt.skupiny, sdružení, školy atd. Vznikají prakticky základy digitálního výtvarného archivu.

V září 1998 – vyšlo svépomocně první vydání Lexikonu na CD, obsahovalo 2 500 hesel výtvarníků a reprodukce se počítaly v desítkách.

Continue reading Historie