ZÁKLADNÍ POKYNY PRO VYTVOŘENÍ HESLA V LEXIKONU

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO VYTVOŘENÍ HESLA V LEXIKONU

Zpracování hesla výtvarníka nebo galerie a jeho zařazení do Lexikonu českých výtvarníků je zdarma. V případě, že máte zájem o zveřejnění svého hesla na www.sca-art.cz stačí vyplnit přihlášku a zaplatit členský příspěvek 200 Kč - viz odkazy na konci stránky.

Termíny pro zaslání materiálů:
Podklady lze poslat prakticky kdykoli. Lexikon ve své placené verzi je aktualizován měsíčně. Uzávěrka aktualizace je vždy koncem měsíce. Hesla členů SCA na www.sca-art.cz jsou aktualizována týdně.
 
Struktura hesla výtvarníka
Jméno (titul), datum a místo narození
adresa, telefon, e-mail, odkaz na vlastní www
obor(y) výtvarné činnosti
členství ve výtvarných spolcích a organizacích (od-do)
studium (zahájení, ukončení, název školy, vyučující)
pedagogické aktivity (zahájení, ukončení, název školy, příp. funkce)
seznam samostatných výstav (termín, galerie, město, příp. stát)
seznam kolektivních výstav (termín, název, galerie, město, příp. stát)
- seznamy mohou být velice podrobné až kompletní
zastoupení ve sbírkách
rozhovory, vlastní texty (autor rozhovoru, doba, vydavatel a místo vydání)
literatura (autor, doba, vydavatel a místo vydání)
ocenění, vyznamenání
signatura(y)
foto-portrét autora
4 reprodukce děl (název díla, materiál, rok vzniku, rozměry)
 
Struktura hesla galerie
Název, adresa, telefon, e-mail, WWW
Vlastník/ředitel/kurátor
Rok založení
Rok ukončení činnosti (v Lexikonu jsou zahrnuty i galerie zaniklé)
Popis (stručná a krátká charakteristika činnosti - může být česky a anglicky)
Seznam výstav (datum, vystavující, název výstavy)
4 fotografie galerie - interér, exteriér

Za galerii se může stát členem SCA její majitel/ředitel/kurátor …
 
Jak zasílat materiály a reprodukce
a) Elektronickou poštou. Technické parametry pro zaslání obrázků: formát JPG, 72 dpi, max. šířka nebo výška 800 pixelů.
b) Veškeré textové podklady, obrázky na fotografiích nebo na kvalitnějších reprodukcích (např. z katalogu) můžete zaslat také poštou na níže uvedenou adresu SCA. Vše můžete zasílat také na disketách nebo CD.
 
Způsob platby
Na účet SCA u Raiffeisenbank, pobočka Ostrava č. 523331028/5500 (prosím ve sdělení pro příjemce uveďte své jméno) nebo poštovní složenkou typu „C“ na adresu: SCA, Šalounova 8, 703 00, Ostrava - Vítkovice. V případě, že chcete vystavit fakturu, zašlete, prosím, své IČ.
 
Členství v SCA
 
Stanovy SCA
 
Seznam členů SCA